• Müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutmak,
• Kalite yönetim sisteminin işletmenin tüm kademelerinde anlaşılmasını, uygulanmasını ve sürdürülmesini sağlamak,
• Hizmetimizin prosesleri sırasında kalite kurallarına uymak ve uygulamak,
• Hizmetimiz sırasında doğru zamanda doğru işlemlerin ve bilgilendirmelerin yapılmasını sağlamak,
• Hizmet kalitesinin sürekli arttırılmasını sağlamak için yenilik ve eğitimlere açık olmak, bunların takibini yapmak ve bu düşüncenin firma çalışanları olarak benimsenmesini sağlamak,
• Hatalar oluşmadan önleyerek ve yapılan hataların tekrarlanmaması için gerekli tedbirleri almak,
• Gelişen teknolojinin yakından takibi ve bununla birlikte çalışanların sürekli eğitilmesini sağlamak,
• Müşteriye tam ve doğru hizmet vermek amacıyla tedarikçi firmaları sürekli kontrol etmek ve onaylı tedarikçi listesindeki firmalarla çalışmak,
• Ülke ekonomisine faydalı olacak ileri teknoloji kullanarak hizmet vermek ve her türlü yeniliği benimsemek ve uygulamak,
Kalite politikamız olarak belirlenmiştir.

GENEL MÜDÜR