1- Firmamız;Gümrük Müsteşarlığı,Dış Ticaret Müsteşarlığı,Hazine Müsteşarlığı ve Dış Ticarete etken Kurum ve Kuruluşlara ait Mevzuat bilgilerini ve dökümanlarını takip edip,iştigal konunuzla ilgili olan değişiklikleri takip etmek ve tarafınıza ulaştırmakla mükelleftir.

2- Firmanız adına yapılacak olan Dış Ticaret yüklemelerinde,tarafımızca yetkili personeller bulundurulacak,bu yüklemelerde oluşabilecek eksiklikler,hasarlar vb durumlar tutanak altına alınacak,fotoğrafları çekilerek tarafınıza anında bilgi verilecektir.

3- Firmanız adına gelen ve giden mallarla ilgili hesap dökümü (Gümrük Vergileri,Liman ücretleri,Acenta Ücretleri vb.) gemi gelmesine müteakip tarafınıza faksla ve mail yolu ile bildirilecektir.

4- Firmanız adına yapılacak olan Gümrükleme işlemlerinden;İhracatta,Dolaşım Sertifikaları,Menşei,Konişmento vb.evrakların tanzim,onay ve alınmasına müteakip aynı gün gönderilecek,İthalatta,hesap özeti,ekstresi,Faturaları evrak gönderilmesi ertesi gün yapılacaktır.

5- Firmanız adına yapılacak olan Makbuzlu ve Faturalı harcamalar tarafınıza,mübren masraflar tarafımıza aittir.

6- Tarafımızca yapılacak işlemlerde;sizden kaynaklanmayan ihmal,kusur,ve cezalarda maruz kalacağınız maddi ve manevi hatalar bizden kaynaklanan hatalar ise karşılanacak ve giderilecektir.

7- Müşterilerimiz olarak sizin işlemleriniz Den-ka Gümrük Müşavirliği Ltd.Şti’nin işlemleri gibi kabul edilip,gizli kalacak müşteri,mal ve genel bilgiler hiçbir şekilde başka Firma ve Kuruluşlara verilmeyecektir.

8- İş bu teklif Mektubu verildiği tarihten itibaren 1 (bir) yıl geçerlidir.