İhracat hizmetine konu eşyanın ihraç evraklarının, cins, nevi ve fiziksel özelliklerinin kontrolü sonrasında; rejim ve GTİP tesbiti, telafi edici vergi, sağlık sertifikası, kontrol belgesi, ATR, EUR 1 menşei şahadetnamesi, ülke durumuna göre konsolosluk tasdik işlemleri yapılması, eşyanın türüne göre ilgili ihracatçı birliklerine üyelik işlemlerinin yaptırılması, gümrük beyannamesinin tanzim edilerek EDİ ortamında tescili, operasyon işlemlerinin tamamlanması, vesaiklerin firma talimatı doğrultusunda nakliye firmasına veya gerekli yerlere teslimi, evrak teslim formu ile ihraç beyannamesi ve eklerinin firmaya teslimi, geçici ihracat işlemlerinin sürelerinin takibi ile ihracat hizmeti verilir.