İthalat hizmetine konu eşyanın ithal evraklarının, cins, nevi ve fiziksel özelliklerinin kontrolü sonrasında; rejim ve GTİP tesbiti, nakliye firmasından veya acentelerden eşyanın varış tarihi ve evraklarının takibi, vesaiklerin veözet beyanın (ordino) alınması, gerektiğinde küşat yapılması, EDİ ortamında tescili, eşyanın muayenesinin yapılması, eksiklik, hasar veya hata durumunda tutanakların tutulması ve firma ilgililerine bilgi verilmesi, eşyanın vergi ödemelerinin yapılması ve firmanın vermiş olduğu talimatta belirtilen adresi eşyanın teslimi, evrak teslim formu ile ithal beyannamesi ve eklerinin firmaya teslimi ve geçici giriş işlemlerinin sürelerinin takibi ile ithalat hizmeti verilir.